Vyhledávání


Zasílání novinek
Novinky na e-mail
Anketa
Líbí se Vám naše stránky?
Počet hlasů 8791

Počítadlo přístupů
Shlédnutých stránek od 1.1.2006: 5 330 715

O Šachovém klubu Týn nad Vltavou

Šachový klub Týn nad Vltavou vznikl v roce 1998 jako samostatný subjekt přejmenováním šachového oddílu, který byl založen v říjnu roku 1977 v dnes již neexistující osadě Březí nedaleko Týna. Zda byl někdy v minulosti ve městě šachový oddíl nebo nějaký organizovaný oficielní šachový spolek se nepodařilo objevit v žádných historických dokumentech. A tak jsme pravděpodobně vůbec prvním organizovaným šachovým klubem na území města Týna nad Vltavou. I když celková šachová výkonnost jak v začátcích ŠO tak i současného ŠK patří jen spíše k slušnému průměru, dovolujeme si přesto zmínit se na těchto stránkách o vzniku a činnosti oddílu a i dnešního klubu.
Takto vypadal před 25.lety a ještě nedávno Vysoký Hrádek v osadě Březí, v jehož prostorách sehráli členové ŠO mnoho partií v okresním přeboru družstev a v přeboru republiky pracujících v zemědělství. Dnes je objekt zrekonstruován na muzeum jaderné energetiky.
O založení oddílu ve Březí právě před čtvrtstoletím se zasloužilo pouhých osm nadšenců šachů, kteří se scházeli v restauraci nově postaveného kulturního domu. Ještě téhož roku po zaregistrování u ČSTV a OŠS začali členové hrát okresní přebor družstev pod názvem oddílu "TJ 1. máj Březí". Předsedou této tělovýchovné jednoty, který má nemalou zásluhu na vzniku oddílu byl pan Antonín Nedbal a první vedoucí ŠO pan Ing. František Žížala. K pravidelným tréninkovým schůzkám se scházeli hráči z několika okolních vesnic a i z Týna nad Vltavou. Průměrný věk těchto začínajících hráčů byl v té době 33 let což pro soutěžní šachy bez znalostí šachové teorie bylo poměrně dost.

I když v roce 1981 získal oddíl dva nadějné mladíky nebylo počáteční období oddílu nijak jednoduché. Počet registrovaných hráčů se prakticky až do roku 1988 pohyboval mezi 8-10 hráči. Pouze rok 1982 byl výjimkou kdy měl oddíl registrováno 12 členů. Utkání v okresním přeboru družstev se hrála vždy v restauracích některé okolní vesnice, někdy i dokonce za provozu restaurace. V této době až do roku 1986 se hrával OP na šesti šachovnicích, občas i po večerech v pracovní dny. Dost často byl pak problém obsadit všechny šachovnice. Navíc po zahájení výstavby jaderné elektrárny Temelín musel oddíl opustit v roce 1985 kulturní dům v osadě Březí a neměl prakticky stabilnější místo pro své schůzky a utkání v okresním přeboru. Utkání 2. kola přeboru ŠK mezi Miroslavem Kučerou a nadějným Markem Hanzalem (v popředí) a Robertem Uhlem a Davidem Pětivlasem (v pozadí). Věkový rozdíl první dvojice je 23 let a u dvojice sedící u okna 45 let.

I přes tyto problémy se dokázalo družstvo oddílu již od roku 1980 umisťovat v polovině konečné tabulky. V roce 1981 převzal vedení oddílu pan Antonín Nedbal a v roce 1985 pak Jaromír Soldát starší. Od roku 1985 obsazovalo družstvo v OP vždy stále druhé nebo první místo. V roce 1989 se podařilo z kvalifikace postoupit do krajské soutěže přejmenované v roce 1990 na 2. divizi ve které hráli nepřetržitě až do soutěžní sezóny 2001-2002.

Již od začátků byla aktivita malého oddílu poměrně značná. Sehrálo se mnoho přátelských utkání s družstvy v jihočeském kraji, které byly současně přípravou pro OP družstev. Od roku 1980 organizoval oddíl vždy v květnu turnaj v bleskovém šachu k výročí osvobození, kterého se zúčastňovalo průměrně 15 až 20 hráčů okresu České Budějovice. V jedenácti ročnících tohoto turnaje se stal nejúspěšnějším hráčem tehdy nejmladší člen oddílu Soldát Jaromír junior. Stal se trvalým držitelem putovního poháru, který věnoval tehdejší krajský výbor Sdružení družstevních rolníků, když dokázal zvítězit ve čtyřech ročnících, z toho 3 x po sobě. Od roku 1981 se hráči oddílu zaměstnaní v zemědělství začali zúčastňovat populárního přeboru republiky čtyřčlenných družstev. V tomto přeboru se družstvo oddílu v 10 ročnících, hrající pod jménem zemědělského družstva, dokázalo v knokaut systému 4 x probojovat mezi posledních 16 vždy z celkem 64 startujících družstev.

V roce 1986 začal oddíl spolupracovat s DDM v Týně nad Vltavou. Zde vedl nově založený šachový kroužek tehdy druhý nejmladší, dnes náš současný nejlepší hráč a osminásobný vítěz oddílových přeborů, KM PaedDr. Jiří Brom. V posledních třech letech se podílí na výchově již ve třech kroužcích jak začínajících tak i vyspělejších mladých šachistů tři hráči šachového klubu. Od založení prvního dětského šachového kroužku až po dnes se naučilo základům šachu již několik stovek dětí z města i okolních osad. Samozřejmě nejlepší z nich při dalším zájmu o královskou hru se stávají registrovanými členy klubu. Že se tato práce s mládeží vyplácí dokázal rok 2002, kdy naše mládež postoupila do České ligy dorostu. Mladých hráčů do 20 let je dnes v ŠK přes 50% celkového počtu 31 registrovaných členů a průměrný věk členů ŠK je v současnosti necelých 27 let. Kvalifikační boje 10 družstev mládeže Jihočeského kraje o postup do Jihozápadní skupiny ligy dorostu.

Neustálé stěhování šachového materiálu pro utkání v OP a k tréninkovým schůzkám hráčů po vhodných místnostech v restauracích kolem města, ale především snaha o získávání mladých z města, vedla oddíl k přesunutí své činnosti do Týna nad Vltavou. To se však podařilo až v roce 1991díky pochopení vedení bývalých technických služeb města. Od tohoto roku se členská základna neustále i když pomalu rozrůstala. Tak jako asi ve většině ŠO největším problémem začalo však být financování činnosti, především náhrady cestovného, startovného soutěží a turnajů. Tělovýchovná jednota Temelín pod kterou od roku 1985 oddíl stále hrál neměla na nevýdělečné šachy dostatek finančních prostředků. Narůstající finanční problémy a i skutečnost, že na území města působil oddíl, který svým názvem město nereprezentoval, vedla téměř k ukončení činnosti a rozpuštění oddílu.

V roce 1998, kdy měl oddíl již 30 registrovaných hráčů, z toho 12 mladých do 18 let, byla na členské schůzi oddílu ze třech navrhovaných variant přijata ta nejsprávnější, přesto asi ta nejtěžší. Oddíl založil občanské sdružení mimo TJ a byl zaregistrován pod nynějším názvem města. To však bylo možné především velkému pochopení dospělé části dřívějšího ŠO a sponzorské činnosti některých jeho členů.

Ani ve městě se oddíl od roku 1991 nevyhnul častému stěhování. Pochopení vedení MDDM nakonec však oddíl získal vlastní klubovnu v jeho prostorách, kde vyvíjí svoji činnost od roku 1997. Právě i tato skutečnost umožnila založení samostatného šachového klubu o rok později. Dobrá oboustranná spolupráce s MDDM, pomoc bývalých hráčů jako sponzorů a i pochopení mnohých rodičů nejmladších zájemců o šachy dovoluje činnost klubu a výchovu mládeže v královské hře.

Ke dni zprovoznění těchto internetových stránek, tj. ke dni 19. 11. 2002 k 25. výročí založení klubu působí v oddíle celkem 31 registrovaných šachistů, kteří hrají v regionálních soutěžích jihočeského šachového svazu a jihozápadní skupině ligy mládeže.

Vybráno z kroniky šach. oddílu a komentováno předsedou šach. klubu
19.11.2002 | Jaromír Soldát